Osnovni podaci

Tvrtka: IMPULSOR USLUGE d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu
Sjedište: Vlaška 84,  10 000 Zagreb
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu
Br. reg. na sudu(MBS): 080534876
OIB: 30213892880
   
Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi i brojevi tih računa
   
Banka: Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR36 2340 0091 1101 9368 1
   
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Članovi društva: Robert Ballon, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Koci - Ozaljska
Koci - Frankopanska
Zlatarnica Lewiko
Zlatarna Kletuš
Zlatarna Mario